BIP – strona główna

Strona główna Polski Instytut Sztuki Filmowej ul. Kruczkowskiego 200-412 Warszawatel + 48 22 10 26 400e-mail: pisf@pisf.plinternet: www.pisf.plNIP 525-23-41-631Regon 140214847 Informacje publiczne będące w posiadaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a nieudostępnione w Biuletynie, udostępnia się na wniosek, wniesiony do merytorycznie właściwej komórki organizacyjnej, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr

BIP – Informacje prawne

Informacje prawne Dokumenty do pobrania: Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii – tekst ujednolicony (.pdf; źródło: http://isap.sejm.gov.pl) Statut Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (.pdf) Zarządzenie Ministra Kultury z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytututowi Sztuki Filmowej (.pdf; źródło: http://isap.sejm.gov.pl) Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 września 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

BIP – Programy operacyjne

Programy operacyjne Opis Programów Operacyjnych PISF na rok 2021 wraz z Trybem naboru i wyboru wniosków (.pdf) Składy stałych komisji eksperckich w PO Produkcja filmowa 2021 Lista ekspertów Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na 2021 rok powołanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego (.pdf) Terminy sesji w roku 2021: PO Produkcja filmowa: sesja

BIP – Rada PISF

Rada PISF Rada Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rada składa się z 11 członków, tworzą ją przedstawiciele twórców, producentów filmowych, związków zawodowych działających w kinematografii, kin, dystrybutorów, nadawców, operatorów telewizji kablowych i platform cyfrowych. Członków Rady Instytutu powołuje Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na trzyletnią kadencję. Rada wytycza kierunki działania Instytutu oraz opiniuje jego