INFORMACJE


Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowuje różne dziedziny kinematografii w ramach programów operacyjnych. Programy są podzielone na priorytety z osobnymi pulami pieniędzy.

Ostateczny kształt Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na 2021 rok został zatwierdzony przez Radę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2021 roku.


TERMINY SESJI W ROKU 2021

PO Produkcja filmowa:

Dla Priorytetu V: Produkcja filmów fabularnych pełnometrażowych – mikrobudżetowych „PIERWSZY FILM” – nabór wniosków jest planowany raz w roku.

Dla Priorytetu VI: Produkcja koprodukcji mniejszościowych – nabór wniosków jest planowany dwa razy w roku: w sesji 1/2021 i w sesji 3/2021.

Dla Priorytetu VII: Produkcja filmów nowatorskich – nabór wniosków jest planowany raz w roku w sesji 2/2021.

Dla Priorytetu IX: Produkcja oraz rozwój projektów filmów dla młodego widza lub widowni familijnej (fabularne i animowane pełnometrażowe) – nabór wniosków jest planowany dwa razy w roku: w sesji 1/2021 i w sesji 3/2021.

Dla priorytetu X: Dewelopment scenariuszowy – nabór ciągły.

PO Edukacja filmowa:

PO Upowszechnianie kultury filmowej:

PO Rozwój kin:

PO Promocja polskiego filmu za granicą: