Edukacja filmowa

Program operacyjny Edukacja filmowa dzieli się na cztery priorytety:

Priorytet I: Szkoły wyższe i podyplomowe
Priorytet II: Szkoły średnie i zawodowe
Priorytet III: Edukacja i kształcenie profesjonalne
Priorytet IV: Edukacja w kinach studyjnych

Uwaga! Aktualizacja harmonogramu oraz aktualizacja kosztorysu są dostępne we wnioskach elektronicznych!