Upowszechnienie kultury filmowej

UWAGA!
Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox.
W przypadku problemów z pobraniem dokumentu, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy,

a następnie wybierz „Zapisz element docelowy/link jako…”

Program operacyjny Upowszechnianie kultury filmowej dzieli się na pięć priorytetów:

Priorytet I: Festiwale filmowe
Priorytet II: Inicjatywy filmowe
Priorytet III: Literatura i czasopisma o filmie
Priorytet IV: Rekonstrukcja cyfrowa
Priorytet V: Badania rynku audiowizualnego

Uwaga! Aktualizacja harmonogramu oraz aktualizacja kosztorysu są dostępne we wnioskach elektronicznych!

Przed wysłaniem raportu końcowego należy skonsultować jego wersję roboczą z opiekunem wniosku .