Upowszechnienie kultury filmowej

Program operacyjny Upowszechnianie kultury filmowej dzieli się na pięć priorytetów:

Priorytet I: Festiwale filmowe
Priorytet II: Inicjatywy filmowe
Priorytet III: Literatura i czasopisma o filmie
Priorytet IV: Rekonstrukcja cyfrowa
Priorytet V: Badania rynku audiowizualnego

Uwaga! Aktualizacja harmonogramu oraz aktualizacja kosztorysu są dostępne we wnioskach elektronicznych!

Przed wysłaniem raportu końcowego należy skonsultować jego wersję roboczą z opiekunem wniosku .