Programy operacyjne:

Ostateczny kształt Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na 2020 rok został zatwierdzony przez Radę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2019 roku.

Produkcja filmowa

/produkcja-filmowa

Edukacja filmowa

/dotacje-programy-operacyjne-edukacja-filmowa/

Upowszechnienie kultury filmowej

/dotacje-programy-operacyjne-upowszechnienie-kultury-filmowej/

Rozwój kin

/dotacje-programy-operacyjne-rozwoj-kin/

Promocja polskiego filmu za granicą

/dotacje-programy-operacyjne-promocja-za-granica/

Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy

/dotacje-programy-operacyjne-polsko-niemiecki-fundusz-filmowy/