21 maja 2020

PO Promocja polskiego filmu za granicą

Priorytet III: Stypendia zagraniczne

Decyzje z dnia: 21 maja 2020

Numer wnioskuWnioskodawcaPrzedsięwzięcieKoszt
całkowity
Kwota wnioskowanaDecyzja Dyrektora PISF
23533/2020Jakub Kosma
Uczestnictwo w prestiżowym programie dla specjalistów filmowych – Inside Pictures38 96320 89820 898