30 grudnia 2020

PO Promocja polskiego filmu za granicą

Priorytet III: Stypendia zagraniczne

Decyzje z dnia: 30 grudnia 2020

Numer wnioskuWnioskodawcaPrzedsięwzięcieKoszt
całkowity
Kwota wnioskowanaDecyzja Dyrektora PISF
23999/2020Eliza SubotowiczUczestnictwo w warsztatach MIDPOINT Feature Launch 2021 w roli „Script Consultant Trainee”8 619,005 372,000,00
24012/2020Jolanta MatychAPostLab Annual Workshop- Warsztaty w zakresie post prodkcji filmu4 600,004 140,004 140,00