Getto Gospel

Reżyseria: Jakub Radej

reżyseria zdjęcia i dźwięk Jakub Radej
udźwiękowienie Marek Wojnarowski, Grzegorz Rozwadowski
montaż Tomasz Wolski, Jakub Radej
opieka artystyczna Piotr Stasik, Tomasz Wolski
producent Anna Gawlita
produkcja Kijora
współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej

16-letni Dominik mieszka na warsz­a­wskiej Pra­dze. Z powodu wyk­roczeń już niedługo trafi do ośrodka socjoterapeutycznego. W ostat­nim miesiącu wolności próbuje nad­robić wszys­tkie zaległe sprawy - przede wszys­tkim chce nagrać rapowy kawałek w stu­dio, bo rap jest od dawna jego pasją. Tym­cza­sem na jego ulicy zjawiają się chrześ­cijańscy mis­jon­arze, którzy pro­ponują mu pomoc w real­iz­a­cji jego muzycz­nych planów. Dzięki dłu­gim roz­mo­wom z nimi chło­pak nies­podziewanie nawraca się.

Jakub Radej
Ur. w 1991 roku. Absolwent Przedszkola Filmowego w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Studiuje kulturoznawstwo w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.