Planeta Kirsan

Reżyseria: Magdalena Pięta

scenariusz i reżyseria Magdalena Pięta
zdjęcia Michał Popiel-Machnicki
montaż Mateusz Romaszkan
muzyka Maciej Cieślak
dźwięk Agnieszka Janowska
korekta barwna Anna Sujka
kierownik produkcji Agnieszka Janowska

producent Krzysztof Kopczyński
koproducent Witold Będkowski
produkcja Telewizja Polska, Eureka Media
współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej, Instytut Adama Mickiewicza

„Plan­eta Kirsan” to opow­ieść o Kałmucji oglądanej z per­spek­tywy szachow­nicy. Prezy­dent tej najm­niej znanej z rosyjskich repub­lik, Kirsan Ilumżynow, znany szachista i propag­ator szachów zdołał uczynić ze swo­jej krainy prawdziwe szachowe imper­ium, w którym dzieci uczą się grać już od wczes­nych lat szkolnych.

Magdalena Pięta
Ur. w 1979 roku. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Reżyserka filmów dokumentalnych i krótkich fabuł.