SZUKAJĄC TERESKI

Reżyseria: Kama Veymont

reżyseria: Kama Veymont
scenariusz: Kama Veymont
zdjęcia: Przemysław Niczyporuk
dźwięk: Andrzej Chuszno
montaż: Kama Veymont
charakteryzacja: Janina Dybowska-Person
kierownictwo produkcji: Paweł Kurzacz
Barwny, 65 min

producent: Barbara Ławska 
produkcja: Studio Filmowe Kronika
współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Na zdjęciu widzimy wystraszone dziecko rysujące na tablicy własny świat. Autorem zdjęcia był słynny fotograf David Seymour. Fotografia Tereski obiegła cały świat ale nikt nie wiedział kim jest ta dziewczynka. Zdjęcie opublikowano po raz pierwszy w albumie Children of War, a potem powielane w licznych periodykach i na wystawach światowej fotografii, staje się uniwersalnym symbolem traumy dzieci , które przeżyły okropieństwa II wojny światowej. Zafascynowani fotografią Patryk i Aneta, bohaterowie filmu, postanawiają odkryć tajemnicę fotografii. Podejmują śledztwo, idąc tropem Davida Seymoura; to śledztwo jest osią dramaturgiczną filmu. Poprzez odkrywanie dramatycznych losów „kolejnych Teresek” zanurzają się w mroczną historię XX wieku”, zmienia to ich nastawienie do całej historii. To, co miało być tylko przygodą okazuje się doświadczeniem konstytuującym, utworzyła się nowa wartość, a sam proces poszukania stał się ważniejszy od ostatecznego rezultatu śledztwa.