W Nowicy na końcu świata

Reżyseria: Natasza Ziółkowska-Kurczuk

reżyseria Natasza Ziółkowska-Kurczuk
zdjęcia Tomasz Michałowski, Tomasz Madejski
produkcja Fido Film, ul. Sułkowskiego 1/9, 01-602 Warszawa, tel. +48 693 508 257
producent Joanna Fido
współfinansowanie Polski Instytut Sztuki Filmowej
Polska 2009

Nowica, wieś w Beskidzie Niskim. Opowieść o świecie Łemków, którego już nie ma i tylko nieliczne ślady świadczą o jego istnieniu. Pozostał w architekturze cerkwi, śpiewach liturgicznych, języku… Opowieść o ludziach żyjących tu obecnie, którzy próbują ratować dawne wartości i dawny świat. Sukces, kariera, pieniądze są daleko w ich hierarchii wartości. Kamera towarzyszy bohaterom przez cały rok. Pory roku – każda ma swój klimat, kolory, światło, muzykę – święta, ważne wydarzenia wyznaczają rytm tej opowieści.