WARSZAWA: MIASTO PODZIELONE

Reżyseria: Eric Bednarski

reżyseria: Eric Bednarski
scenariusz: Eric Bednarski
zdjęcia: Jacek Petrycki, Jerzy Rudziński, Magdalena Kowalczyk
muzyka: Daniel Bloom
kierownictwo produkcji: Dorota Przyłubska, Teodor Klincewicz
Barwny, 70 min

producent: Dorota Przyłubska
produkcja: Pado Studio Film 
koprodukcja: Mazowiecki Instytut Kultury, Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy, Instytut Adama Mickiewicza, Telewizja Polska 
współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej

obsada: Irena Agata Bołdok, Krystyna Budnicka, Józef Hen, Zygmunt Walkowski, Israel Gutman, Eleonora Berg-man, Beata Chomątowska, Niels Gutschow, Aleksandra Polisiewicz, Rabbi Michael Schudrich, Jakub Szczęsny

Tematem filmu jest pamięć miasta. Reżyser zastanawia się, jaki wpływ na dzisiejszą stolicę miało utworzenie getta, zestawia obrazy z przeszłości ze zdjęciami współczesnego miasta, rozmawia z osobami, które pamiętają życie w getcie. Film pokazuje też bezwzględną niemiecką biurokrację i plan podziału miasta, które miało ulec marginalizacji, a jego mieszkańcy – systemowej zagładzie.
Integralną częścią filmu jest, nigdy dotychczas niepublikowany, pierwszy niepropagandowy, nakręcony przez Polaka Alfonsa Ziółkowskiego, zapis filmowy z warszawskiego getta.

Eric Bednarski
Reżyser filmu „Warszawa: miasto podzielone” („Warsaw: a city divided”). Reżyser i scenarzysta urodzony w mieście Halifax w Kanadzie. Mieszka i pracuje w Warszawie. Studiował historię i reżyserię na uczelniach w Ameryce Północnej i w Europie. Za film dokumentalny zrealizowany we współpracy z National Film Board of Canada dostał nagrodę Gemini oraz został nominowany do prestiżowej nagrody Writers Guild of Canada. Otrzymał także odznakę “Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznawaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 r. Filmy Bednarskiego były prezentowane na międzynarodowych festiwalach oraz w instytucjach międzynarodowych takich jak ONZ, Parlament Europejski czy Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.