ŻYCIE NR 2

Reżyseria: Krzysztof Włostowsk

reżyseria: Krzysztof Włostowski
scenariusz: Krzysztof Włostowski 
zdjęcia: Krzysztof Włostowski 
muzyka: Krzysztof Włostowski
montaż: Maryla Torbus
kierownictwo produkcji: Marina Sawicka 
Barwny, 30 min

producent: Kamila Pyzel-Włostowska 
produkcja: Kamkardo 
współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej

Film jest wynikiem doświadczeń reżysera wyniesionych z sześciotygodniowego pobytu na oddziale transplantacji, kiedy został on poddany przeszczepowi komórek macierzystych czyli tzw. szpiku.
W materiałach, które zrejestrował podczas sześciotygodniowego pobytu w szpitalu są ujęte najważniejsze momenty jego leczenia. Opowiada o bieżących wydarzeniach związanych z chorobą, opisując kolejne etapy leczenia i zmiany jakie zachodzą w jego organizmie. Opowiada też o jego obawach i niepewności, o samotności towarzyszącej każdego dnia i o marzeniach, które pozwalają zapomnieć o ryzyku związanym z przeszczepem.
Pomysłowi na powstanie tego filmu przyświecała idea poszerzenia świadomości na temat przeszczepów szpiku.