Odwołania

PO Rozwój kin Priorytet I: Modernizacja Decyzje z dnia 26 czerwca 2020 r. Numer wniosku Wnioskodawca Nazwa przedsięwzięcia Koszt całkowity Kwota wnioskowana Decyzja Dyrektora PISF Decyzja po odwołaniu 23107 Stowarzyszenie Filmowców Polskich Modernizacja i doposażenie Kina Kultura w celu ulepszenia działalności kina 131 763 65 881 40 000 zwyżka 25

Sesja 1/2020

PO Rozwój kin Priorytet I: Modernizacja kin Decyzje z dnia 29 kwietnia Numer wniosku Wnioskodawca Nazwa przedsięwzięcia Koszt całkowity Kwota wnioskowana Decyzja Dyrektora PISF 23066 Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem Modernizacja systemu do sprzedaży biletów w Kinie Sokół w Zakopanem. 71 890 35 900 25 000 23067 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Trójka” s.c. Czerniejewska