Odwołania

PO Edukacja filmowa Priorytet I: Szkoły wyższe i podyplomowe Decyzje z dnia 26 czerwca 2020 r. Numer wniosku Wnioskodawca Nazwa przedsięwzięcia Koszt całkowity Kwota wnioskowana Decyzja Dyrektora PISF Decyzja po odwołaniu 22774 Warszawska Szkoła Filmowa Realizacja studenckich  filmów krótko – i średniometrażowych Warszawskiej Szkoły Filmowej w 2020 roku 788 000

Sesja 1/2020

PO Edukacja filmowa Priorytet I: Szkoły wyższe i podyplomowe Decyzje z dnia 29 kwietnia Numer wniosku Wnioskodawca Nazwa przedsięwzięcia Koszt całkowity Kwota wnioskowana Decyzja Dyrektora PISF 22777 Uniwersytet Śląski Realizacja filmów i etiud w Szkole Filmowej Uniwersytetu Śląskiego w roku akademickim 2020-2021 1 825 000 1 205 000 300 000