Sesja 1/2020

PO Rozwój kin Priorytet II: Cyfryzacja kin Decyzje z dnia 29 kwietnia Numer wniosku Wnioskodawca Nazwa przedsięwzięcia Koszt całkowity Kwota wnioskowana Decyzja Dyrektora PISF 22907 Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu Wymiana cyfrowego projektora filmowego w Dolnośląskim Centrum Filmowym 350 000 175 000 175 000 22908 Centrum Kultury Promocji i Turystyki