Sesja 3/2020

PO Produkcja filmowa Priorytet II: Produkcja filmów fabularnych Komisja liderów w składzie: Małgorzata Imielska, Jan A.P. Kaczmarek, Jan Komasa, Joanna Kos-Krauze, Ilona Łepkowska, Tadeusz Lampka. Decyzje z 2 grudnia. Data publikacji 4 grudnia. Projekt Reżyser Producent Budżet Kwota wnioskowana Rekomendacja ekspertów Decyzja Dyrektora PISF LANY PONIEDZIAŁEK Justyna Mytnik Lava Films Sp. z o.o. 4

Sesja 2/2020

PO Produkcja filmowa Priorytet II: Produkcja filmów fabularnych Komisja liderów w składzie: Małgorzata Imielska, Jan A.P. Kaczmarek, Jan Komasa, Joanna Kos-Krauze, Ilona Łepkowska, Tadeusz Lampka. Decyzje z 2 lipca. Data publikacji 8 lipca. Projekt Reżyser Producent Budżet Kwota wnioskowana Rekomendacja ekspertów Decyzja Dyrektora PISF BIAŁA ODWAGA Marcin Koszałka Balapolis Sp. z

Sesja 1/2020

PO Produkcja filmowa Priorytet II: Produkcja filmów fabularnych Komisja oceniająca projekty aplikujące o dofinansowanie: Ilona Łepkowska, Małgorzata Imielska, Jan Komasa, Jan A.P. Kaczmarek, Tadeusz Lampka. Decyzje z 15 kwietnia. Projekt Reżyser Producent Budżet Kwota wnioskowana Rekomendacja ekspertów Decyzja Dyrektora PISF WSZYSTKIE NASZE STRACHY Łukasz Ronduda Serce sp. z o.o. 4