Odwołania

PO Edukacja filmowa Priorytet II: Szkoły średnie i zawodowe Decyzje z dnia 26 czerwca 2020 r. Numer wniosku Wnioskodawca Nazwa przedsięwzięcia Koszt całkowity Kwota wnioskowana Decyzja Dyrektora PISF Decyzja po odwołaniu 22778 Pomorska Fundacja Filmowa Realizacja programu edukacji filmowej Gdyńskiej Szkoły Filmowej 335 000 160 000 80 000 zwyżka 50

Sesja 1/2020

PO Edukacja filmowa Priorytet II: Szkoły średnie i szkoły zawodowe Decyzje z dnia 29 kwietnia Numer wniosku Wnioskodawca Nazwa przedsięwzięcia Koszt całkowity Kwota wnioskowana Decyzja Dyrektora PISF 22782 Wrocławska Szkoła Filmowa Realizacja filmu 75 000 35 000 20 000 22781 Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy Warsaw Film Nest 2020/2021