Sesja 1/2020

PO Upowszechnianie kultury filmowej Priorytet IV: Rekonstrukcja cyfrowa Decyzje z dnia 29 kwietnia Numer wniosku Wnioskodawca Nazwa przedsięwzięcia Koszt całkowity Kwota wnioskowana Decyzja Dyrektora PISF 23297 Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi Digitalizacja szkolnych filmów dokumentalnych – III etap realizacji zadania  228 250 150 000 75 000