Sesja 1/2020

PO Upowszechnianie kultury filmowej Priorytet V: Badania rynku audiowizualnego Decyzje z dnia 29 kwietnia Numer wniosku Wnioskodawca Nazwa przedsięwzięcia Koszt całkowity Kwota wnioskowana Decyzja Dyrektora PISF 22866 Centrum Kultury Filmowej im.Andrzeja Wajdy  DEFICYTOWE ZAWODY FILMOWE 2020 135 700 67 700 0 22867 Cineo Studio Sp. z o.o. FARMA PRODUKCYJNA V