INFORMACJE PRAWNE


Polski Instytut Sztuki Filmowej działa na podstawie ustawy o kinematografii, która weszła w życie 19 sierpnia 2005 r., i statutu. Celem Instytutu jest przywrócenie polskiemu filmowi rangi i pozycji na świecie, poprzez stworzenie warunków podobnych do tych, w jakich rozwijają się kinematografie odnoszące międzynarodowe sukcesy artystyczne i ekonomiczne.


Dokumenty do pobrania

źródło: http://isap.sejm.gov.pl

Stosowanie prawa zamówień publicznych do produkcji filmowej:

Inne: