LOGO


Pakiet logo

Logo na białym, czarnym, transparentnym tle oraz w skali szarości.

Informacja o udziale Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej we współfinansowanych filmach wymaga zachowania odpowiedniej formy i akceptacji przez Instytut. Napisy początkowe i końcowe należy kierować do Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych:

Logo Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz jego nazwa i skrót (PISF) są znakami prawnie chronionymi. Ich wykorzystanie wymaga każdorazowo zgody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Prośby o zgodę na wykorzystanie logo (w wersji statycznej lub animowanej), nazwy lub skrótu, zawierające krótkie uzasadnienie, prosimy kierować:

   +48 22 10 26 456

Informacja o umieszczaniu logo Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w materiałach promocyjnych.


Wielkość rzeczywista logotypu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej winna być porównywalna z logotypami otaczającymi, litery napisu „Polski Instytut Sztuki Filmowej/Polish Film Institute” stanowiącego element logotypu nie mogą być mniejsze niż porównywalna czcionka o wielkości 8 pkt. (to jest 2,8 mm wysokości). Pole ochronne logotypu wynosi 1 mm wokół prostokąta opisanego na jego krawędziach zewnętrznych, z uwzględnieniem faktu, iż napis „Polski Instytut Sztuki Filmowej/Polish Film Institute” stanowi integralną część logotypu.


Instrukcja zamieszczenia informacji o udziale PISF we współfinansowanych filmach