Podstawa prawna:

System wsparcia produkcji audiowizualnej, tzw. „zachęt”, jest regulowany ustawą o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które weszły w życie 11 lutego 2019 roku.

System oferuje zwrot poniesionych w Polsce kosztów produkcji w wysokości 30% polskich wydatków kwalifikowanych. Operatorem systemu jest Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Dokumenty do pobrania: