Podstawa prawna:

System wsparcia produkcji audiowizualnej, tzw. „zachęt”, jest regulowany ustawą o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które weszły w życie 11 lutego 2019 roku.

System oferuje zwrot poniesionych w Polsce kosztów produkcji w wysokości 30% polskich wydatków kwalifikowanych. Operatorem systemu jest Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych praz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła zmiany w treści ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.

Dokumenty do pobrania: