PRODUKCJA FILMOWA

Wnioski do Programów Operacyjnych PISF na rok 2021 będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Internetowego Systemu Składania Wniosków PISF.

Terminy sesji w roku 2021:

  • sesja 1/2021: 08-15.02.2021 
  • sesja 2/2021: 10-16.05.2021
  • sesja 3/2021: 13-19.09.2021

Nowa, testowa wersja elektronicznych druków rozliczenia raportu częściowego i końcowego w PO Produkcja filmowa (film fabularny) 

Poniżej udostępniamy nową, testową wersję, elektronicznych druków rozliczenia raportu częściowego i końcowego w Programie Operacyjnym Produkcja filmowa (film fabularny). Wypełnione raporty, w formacie PDF/xslx, mogą Państwo przesyłać na adres raport@pisf.pl. Pod tym samym adresem czekamy na Państwa uwagi dotyczące elektronicznych druków rozliczenia raportu częściowego i końcowego, a także ich funkcjonalności i ewentualnych błędów. Cały czas mogą Państwo składać raporty na dotychczasowych drukach, jednak zachęcamy do testowania ich nowej wersji, która jest do pobrania poniżej.

Przypominamy, że w przypadku gdy wniosek otrzymał negatywną decyzję Dyrektora PISF, wnioskodawca może złożyć odwołanie w terminie do 15 dni od daty opublikowania wyników na stronie Instytutu. Odwołania składane po terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA!
Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox.
W przypadku problemów z pobraniem dokumentu, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy,

a następnie wybierz „Zapisz element docelowy/link jako…”

Program operacyjny Produkcja filmowa dzieli się na jedenaście priorytetów:

Priorytet I: Rozwój projektu

Priorytet II: Produkcja filmów fabularnych

Priorytet III: Produkcja filmów dokumentalnych

Priorytet IV: Produkcja filmów animowanych

Priorytet V: Produkcja filmów fabularnych pełnometrażowych – mikrobudżetowych „Pierwszy Film” (nabór wniosków w sesji 3/2020)

Priorytet VI: Produkcja koprodukcji mniejszościowych (nabór wniosków tylko w sesjach 1/2020 oraz 3/2020)

Priorytet VII: Produkcja filmów nowatorskich (nabór wniosków w sesji 2/2020)

Priorytet VIII: Polsko-Niemiecki Fundusz Filmowy

Priorytet IX: Produkcja oraz rozwój projektów filmów dla młodego widza lub widowni familijnej (nabór wniosków tylko w sesjach 1/2020 oraz 3/2020)

Priorytet X: Dewelopment scenariuszowy

Priorytet XI: Stypendia scenariuszowe

Priorytet XII: Pożyczki nieoprocentowane na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w produkcji filmowej

Priorytet XIII: Dystrybucja filmowa