Uchwała Rady PISF w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu ustawy z 23 lipca 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

Pobierz