Zgodnie z zapisami Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (wersja poprawiona, sporządzona w Rotterdamie 30 stycznia 2017 r.), którą Polska ratyfikowała 18 kwietnia 2019 r., zmianie uległy zasady nadawania tymczasowego i ostatecznego statusu koprodukcji.

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 5 Konwencji organem uprawnionym do nadawania statusu koprodukcji jest Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Dokumenty do uzyskania statusu koprodukcji należy składać w sekretariacie Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych w siedzibie PISF (p. 37), a w przypadku dwustronnych umów o koprodukcji (z Francją, Kanadą, Izraelem i Indiami) w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dokumenty wymagane do uzyskania tymczasowego statusu koprodukcji

Dokumenty wymagane do uzyskania tymczasowego statusu koprodukcji, które należy złożyć najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem zdjęć lub rozpoczęciem głównych prac przy animacji:

Dokumenty wymagane do uzyskania ostatecznego statusu koprodukcji

Dokumenty wymagane do uzyskania ostatecznego statusu koprodukcji, które należy złożyć po ukończeniu filmu:

Ważna informacja 

Wszystkie dokumenty wymagane do uzyskania statusu koprodukcji należy składać w sekretariacie Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych w siedzibie PISF (p. 37).

W przypadku dwustronnych umów o koprodukcji (z Francją, Kanadą, Izraelem i Indiami) dokumenty należy składać w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dokumenty do pobrania: